Windsam Sp. z o.o.

ul. Swojczycka 78

51-502 Wrocław

Spółka wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000413436 NIP: 8952011328 REGON: 021832796

Skontaktuj się z nami:

Tel. komórkowy: 609-807-919
Tel. komórkowy: 694-222-020

Biuro:

Tel. stacjonarny: 71 34-34-328
Fax: 71 345-88-07
E-mail: windsambiuro@gmail.com

WWW:

www.windsam.pl
www.windsam.com.pl
www.windsam.eu

Gdzie jesteśmy?