Certyfikaty

Autoryzowany serwis firmy BÄR CARGOLIFT Polska Sp. z o.o.

bar1
bar2
bar3

Autoryzowany serwis firmy DHOLLANDIA Poland Sp. z o.o.

dholl

Zaświadczenia/certyfikaty ukończenia szkoleń w Urzędzie Dozoru Technicznego:

udt1
udt2
udt3
udt4
udt5

Uprawnienia

Pracownicy firmy Windsam Sp. z o.o. posiadają stosowne uprawnienia do wykonywania prac przy podestach ruchomych/załadowczych oraz podestach ruchomych dla niepełnosprawnych, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego:

  • uprawnienia konserwatorskie UDT elektryczne i mechaniczne na podestu ruchome
  • uprawnienia konserwatorskie UDT mechaniczne na podesty ruchome dla niepełnosprawnych
  • uprawnienia konserwatorskie UDT elektryczne na podesty ruchome dla niepełnosprawnych