Na podstawie nadanych przez Urząd Dozoru Technicznego uprawnień konserwatorskich firma Windsam Sp. z o.o. świadczy wszelakie usługi w zakresie badań UDT oraz przeglądów konserwacyjnych okresowych:

 • przeglądy konserwacyjne okresowe:
  • przeglądy konserwacyjne wind samochodowych/podestów załadowczych
  • przeglądy konserwacyjne podestów ruchomych dla niepełnosprawnych
  • dzienniki konserwacji przeglądów okresowych UTB
 • rejestracje UDT:
  • badania odbiorcze (pierwsza rejestracja urządzenia)
  • badania kontrolne
  • badania doraźne-eksploatacyjne (zmiana użytkownika)
  • badania po modernizacji urządzenia
  • przygotowanie i wykonanie pełnej dokumentacji urządzenia